وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | نقش اضطراب امتحان در کاهش توانایی فرد: – پایان نامه های کارشناسی ارشد

اضطراب امتحان:

اضطراب امتحان معمولا بین سنین ۱۰ تا ۱۱ سالگی آغاز می شود و چنانچه در صدد مقابله و رویارویی با آن بر نیایید، با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. اضطراب امتحان ممکن است جسم فرزند ما را درگیر سازد و باعث بروز تپش قلب، سردرد، تعریق، لرزش دست و اندام ها، دل پیچه و اسهال، رنگ پریدگی، حال تهوع و استفراغ و غیره گردد، اما تاثیر این اضطراب بر فکر و شناخت کودکان و نوجوانان در بلند مدت بسیار بیشتر خواهد بود. آن ها ممکن است ‌به این نتیجه برسند که توانایی درس خواندن ندارند و خودشان را سرزنش کنند که تلاش کافی نداشته اند، احساس شکست و ناکامی ممکن است افکار نا امید کننده ای را در ذهن شان ایجاد کند و البته از مهمترین اثراتی که بر روی ذهن آن ها خواهد گذاشت مشکل عدم تمرکز، عدم توجه و فراموش کردن مطالب خوانده شده است. (بیان، ۱۳۹۳)

وقتی از ((اضطراب[۱۷])) در محیط های آموزشی یاد می شود نتایج و پیامدهای کاملاً واضح و روشنی بر تعلیم و تربیت و یادگیری دارد. به عنوان مثال اضطراب یکی از مهمترین متغیرهای انگیزشی و شناختی است که پیشرفت تحصیلی، یادگیری، عملکرد و نیز توجه، تمرکز و بازیابی اطلاعات یادگیرندگان را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می‌دهد. (شانک پنیتریج و میس، ۲۰۰۸ ؛ بمبنوتی، ۲۰۰۸)

از جمله انواع شناخته شده اضطراب در حیطه تعلیم و تربیت که در سه دهه اخیر پژوهش هایی را به خود اختصاص داده‌اند، می توان به اضطراب ریاضی، اضطراب رایانه، اضطراب امتحان، اضطراب کتابخانه ای و اضطراب آمار اشاره کرد. اکثر پژوهشگران، این نوع از اظطراب های ذکر شده را به عنوان ((اضطراب موقعیت)) عنوان می‌کنند. (وانگ و اسنروشینگ، ۲۰۰۹ ؛ اونویوبازی، ۱۹۹۷)

اضطراب موقعیت تجارب ناپایدار و موقت تنیدگی، هراس و برانگیختگی شدید دستگاه عصبی خود مختار در یک بافت و شرایط ویژه دارد. (تاناکه و همکاران، ۲۰۰۶، به نقل از ویسانی و همکاران، ۱۳۹۱)

اخیراًً شواهد زیادی دیده شده است مبنی بر اینکه اضطراب و نگرانی، یک مرحله گذرا نیست و اگر بررسی و ارزیابی نشود، تا دوران بلوغ و بزرگسالی در اکثر افراد تداوم خواهد داشت. (سدر پوشان، ۱۳۸۴)

((اضطراب امتحان))[۱۸] یک مشکل آموزشی مهمی است که سالانه میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. اضطراب امتحان یک واکنش هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است. این هیجان با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص می شود. اضطراب امتحان، سلامت روانی دانش آموزان را تهدید مى کند و بر کارآمدی، شکوفایی استعداد، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان تأثیر سوء می‌گذارد. و به عنوان یکی از پدیده‌های فراگیر و مشکل ساز میان دانشجویان و دانش آموزان می‌تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه آنان بویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی گذارد. در کاهش و یا بروز اضطراب امتحان عوامل متعددی همچون ویژگی های شخصیتی می‌تواند مؤثر باشند. عوامل شخصیتی همچون درونگرایی – برون گرایی[۱۹]، با ثباتی – بی ثباتی (روان رنجور خویی[۲۰]) می‌توانند به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده شخصیت، بر اضطراب و اضطراب امتحان و مکانیز مهای سازشی در مواجهه با منابع تنش زا و اضطرب آور اثر گذارند.(محمودی عالمی، ۱۳۷۹)

نتایج امتحانات تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف زندگی افراد دارند. به دنبال ارتقاء سطح سواد دانش آموزان از طریق سیستم هاى آموزشی، آن ها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبرو می‌شوند. این مسئله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و سیستم هاى آموزشی در خصوص عملکرد آنان به دنبال مى آورد و تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش مى دهد ( مک دونالد، ۲۰۰۲).

در واقع، به نظر می‌رسد که دلیل افت تحصیلی در بسیاری از دانش آموزان ناتوانی در یادگیری یا ضعف هوشی نبوده است، بلکه ناشى از سطح بالای اضطراب امتحان مى باشد. (صاحبی و همکاران، ۱۳۸۱).

اضطراب امتحان، اصطلاحی است کلی که به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می‌کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعی ‌تنهایی مانند امتحان است، موقعی ‌تنهایی که فرد را در معرض ارزیابی قرار می‌دهند و مستلزم حل مسأله اى هستند (سرگلزاری و همکاران، ۱۳۸۲).

‌بنابرین‏ می توان دانشجویی که دچار اضطراب امتحان است را به منزله ی فردی توصیف کرد که مواد درسی را می‌داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که دانسته های خود را هنگام امتحان به ظهور برساند (ساراسون، ۱۹۷۵).

همچنین اضطراب امتحان به عنوان یک مفهوم و سازه علمی به مجموعه ای از پاسخ های ادراکی، فیزیولوژیکی و رفتاری اطلاق می شود که با نگرانی درباره پیامدهای منفی یا شکست احتمالی از امتحان یا موقعیت های ارزیابی کننده مشابه همراه است (ارگین، ۲۰۰۲).

نقش اضطراب امتحان در کاهش توانایی فرد:

اکنون این سؤال مطرح می شود که چرا اضطراب باعث کاهش توانایی فرد می شود؟ پژوهشگران و محققان عوامل متعددی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. عده ای معتقدند (واین ۱۹۷۱) که وقتی سطح اضطراب بالا باشد توجه فرد، هم به متغیرهای مربوط به خود و هم متغیرهای مربوط به امتحان معطوف می شود که این امر موجبات نگرانی او را در خلال امتحان فراهم می آورد و در نتیجه نمره امتحان پایین می‌آید. اما اگر سطح اضطراب امتحان پایین باشد، توجه فرد بیشتر به متغیرهای امتحان معطوف می شود و از عهده امتحان بهتر برمی آید. پژوهشگران دیگر، بر عواملی مانند فقدان مهارت‌های مطالعه تأکید کرده‌اند یعنی چون فرد نمی داند چگونه و با چه شیوهای مطالعه کند، مطالب را خوب دریافت نمی کند و در نتیجه هنگام امتحان مضطرب می شود.

عده ای دیگر اضطراب امتحان را ناشی از عدم توجه و دقت فرد نسبت به کاری که انجام می‌دهد، می دانند. در این نظریه، فرض این است که نگرانی یا تجلیات شناختی اضطراب، توجه فرد را از کاری که بر عهده دارد منحرف می‌کند و بدین ترتیب، کارآمدی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مجموعه این تحقیقات نشان می‌دهد که صرف تعیین سطح کلی اضطراب در موقعیتهای ارزشیابی یا امتحان کافی نیست و لازم است عوامل خاص اضطرابی که در این میان نقش اصلی را ایفا می‌کنند نیز مشخص شوند (دادستان،۱۳۹۲).

مطالعات اضطراب امتحان:

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | PTSD – پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. خشم: خشم در حالی که یک واژه روزمره است، توسط پژوهشگران مختلف به شیوه ­های متفاوتی توصیف‌شده است. عمدتاًٌ تعاریف خشم بر پیامدهای منفی آن متمرکز است؛ بااین‌حال، برخی دیگر اظهار داشته اند که خشم واکنش هیجانی بهنجاری است که ‌می‌توان آن را به شکل مناسبی ابراز نمود(بومان، مِرگلر، فورلانگ و کالتابیانو[۲۲۲]، ۲۰۱۴). خشم را می‌توان به عنوان یک حالت تجربه‌شده ذهنی تعریف کرد که در آن فرد به دنبال حمله فیزیکی یا کلامی درصدد حذف منبع تهدید برمی‌آید(جیووانی، جیانلوکا، آنتونلا، سیمونا[۲۲۳] و همکاران ۲۰۱۴).

در این پژوهش نمره به دست‌آمده از خرده مقیاس خشم، اقتباس‌شده از پرسشنامه پرخاشگری[۲۲۴](AQ) باس و پری[۲۲۵] (۱۹۹۲، هنجاریابی شده توسط سامانی، ۱۳۸۶) مبنای قضاوت ‌در مورد میزان خشم هر فرد است.

 1. خصومت: خصومت عموماٌ به عنوان یک نگرش یا صفت شناختی منفی[۲۲۶] معطوف به دیگران تعریف ‌می‌کنند(چیدا و استپتو[۲۲۷]، ۲۰۰۹) که با رنجش، سوءظن و بدبینی همراه است(دورفمن و زوباکین[۲۲۸]، ۲۰۱۴).

برای سنجش میزان خصومت شرکت‌کنندگان در پژوهش از خرده مقیاس خصومت، برگرفته از پرسشنامه پرخاشگری(AQ) باس و پری(۱۹۹۲، هنجاریابی شده توسط سامانی، ۱۳۸۶) استفاده شده است.

 1. رضایت زناشویی: رضایت زناشویی را می‌توان به عنوان یک شاخص از چندین جنبه زندگی یک زن و شوهر مانند درک متقابل، میزان رضایت از زندگی جنسی خود، استحکام ارتباط در خانواده و دیگران مورد ملاحظه قرارداد(زولانیک[۲۲۹]، ۲۰۱۴). بورپی و لانگر[۲۳۰](۲۰۰۵) در مقاله خود اشاره می‌کنند که رضایت زناشویی درجه‌ای از ادراک همسر است که میزان برآورده شدن نیازها و آرزوهایش را توسط شریک زندگی مشخص می‌کند.

در مطالعه حاضر، رضایت زناشویی با توجه به نمره اکتساب شده هر فرد در پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست[۲۳۱](۱۹۸۶؛ امین پور و زارع، ۱۳۹۲) تعیین‌شده است.

 1. راهبرد مقابله گری گریز/ اجتناب: در روانشناسی مقابله گری به یک تلاش مستمر در حال تغییر شناختی و رفتاری جهت مدیریت مطالبات خاص درونی و بیرونی اشاره دارد(بدگوجر و گیر[۲۳۲]، ۲۰۱۴). راهبردهای مقابله گری می‌توانند سازگارانه یا ناسازگارانه باشند که یکی از انواع راهبردهای مقابله گری ناسازگارانه راهبرد گریز/ اجتناب است. این راهبرد مقابله گری شامل درگیر نشدن و یا فاصله گرفتن از شرایط استرس آفرین و پیامدهای شناختی، رفتاری و هیجانی آن است(ناتر[۲۳۳]، ۲۰۱۲).

در این پژوهش از خرده مقیاس گریز/ اجتناب فولکمن و لازاروس(۱۹۸۸، اقتباس‌شده از کتاب آزمون‌های روانشناختیِ ساعتچی، کامکاری و عسکریان، ۱۳۸۹) برای سنجش این راهبرد مقابله‌ای استفاده شده است.

فصل دوم: گستره نظری و عملی پژوهش

۲-۱- اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)

۲-۱-۱ تعاریف اختلال استرس پس از سانحه و نقاط اشتراک آن‌ ها

اختلال استرس پس از سانحه از منظر طبقه ­بندی بیماری­ها[۲۳۴] سیر تاریخی پرفرازونشیبی داشته است. از اصطلاح قلب سرباز[۲۳۵] به دنبال جنگ داخلی آمریکا؛ صدمه ستون فقرات ناشی از تصادفات خطوط راه‌آهن[۲۳۶]؛ روان­ رنجوری تروماتیک[۲۳۷]؛ شوک گلوله[۲۳۸]؛ شروع و تا انتخاب اصطلاح نشانگان پس از سانحه[۲۳۹] توسط آبرام کاردینر[۲۴۰] در سال ۱۹۴۷ ادامه داشته است(پیتمن[۲۴۱]، ۲۰۱۳). بااین‌وجود، مفهوم‌سازی‌های ارائه شده از اختلال استرس پس از سانحه را با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده در ادبیات پژوهش می‌توان به شیوه های زیر مطرح نمود:

  • اختلال استرس پس از سانحه به دنبال مصیبتی هولناک[۲۴۲] اتفاق می ­افتد که در آن فرد به صدمه فیزیولوژیکی یا تهدید به صدمه مواجهه شده است. آسیب ممکن است برای خود فرد یا شخص محبوب وی اتفاق افتاده باشد، یا این‌که اتفاقی ناگوار برای فرد موردعلاقه یا غریبه‌ها را مشاهده ‌کرده‌است. علائمی چون کناره­گیری از دیگران، اختلالات خواب، ناتوانی در به یادآوری جنبه­ های از تروما، احساس زنده شدن تجارب، اشکال در تمرکز، گوش بزنگی، پاسخ­های وحشت اغراق‌آمیز را نشان می­ دهند، و تظاهر سیمای بالینی علائم حداقل به مدت یک ماه تداوم پیدا کند(باندلو، شِر، بِنویشیوس، هُلاندر[۲۴۳] و همکاران، ۲۰۱۲).

  • اختلال استرس پس از سانحه از اختلالات روانپزشکی پیچیده است که نشانگان هیجانی، فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی را در واکنش به‌مواجهه با رویداد آسیب­زا فرامی‌خواند(اربِس، پلس نی، آربای سی و کُفِل[۲۴۴]، ۲۰۱۲).

  • اختلال استرس پس از سانحه باتجربه مکرر رویداد آسیب­زا، اجتناب از محرک­های مرتبط با تروما، کرختی در واکنش­های عمومی مشخص می­ شود(میکلس، پادالا، سایلس، یو[۲۴۵] و همکاران، ۲۰۱۳).

  • اختلال استرس پس از سانحه به دنبال مواجهه با رویدادی تروماتیک به وجود می‌آید و با واکنش‌پذیری شدید و پایدار به نشانگان وابسته با تروما مشخص می­ شود(نورته، سوزا، ویلیت، پورتلا و همکاران، ۲۰۱۳).

  • اختلال استرس پس از سانحه عموماٌ به عنوان واکنشی بالینی مفهوم‌سازی شده است که نشانگان بارز آن تجربه ذهنی دوباره آسیب، کرختی هیجانی، پریشانی در پاسخ به ماشه چکان‌های اختلال، پاسخ وحشت‌زدگی اغراق‌آمیز و کناره‌گیری است(کالکارینی، پُرتر و راوچ[۲۴۶]، ۲۰۱۲).

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۶- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا: – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۳- کارت امتیاز دهی متوازن (BSC): این روش، ابزاری را جهت ایجاد ثبات در استراتژی های آینده به دست می­دهد. این روش، شرکت­ها را قادر می­سازد تا نتایج مالی را همزمان با نظارت و کنترل در ایجاد ظرفیت­ها و اکتساب دارایی­ های ناملموسی که به آن ها برای رشد در آینده نیاز دارند، دنبال کنند. این شیوه بیانگر نوعی کمبود جدی در سیستم­های مدیریت سنتی و ناتوانی آن ها در مرتبط نمودن استراتژی بلندمدت شرکت با فعالیت­های کوتاه­مدت آن ‌می‌باشد. این روش گذشته و حال شرکت را با آینده­اش مرتبط می­ نماید و ابزاری در اختیار مدیریت شرکت قرار می­دهد تا استراتژی­ های گوناگونی را برای شرکت تعریف و آن ها را کنترل نماید. این روش همچنین شرکت را قادر می­سازد تا نتایج مالی­اش را تحلیل نموده و استراتژی شرکت را اجرا نماید.

کاپلان و نورتون معتقدند که این شیوه نوعی سیستم اندازه ­گیری است که با بهره گرفتن از معیارهای کیفی، میزان استراتژی به اجرا درآمده شرکت را نشان می­دهد. این معیارها عبارتند از دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرآیندهای داخلی و دیدگاه نوآوری و یادگیری، این روش تا حدی ایستا بوده و برای هر شرکت، خاص ‌می‌باشد.(کاپلان و نورتون،۱۹۹۶) استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC)، یادگیری حاصل از مدیریت دانش را مستقیماً به عملکرد سازمان ارتباط می­دهد که به نوبه خود با عملکرد کلی سازمان ارتباط دارد. روش کارت متوازن، استراتژی کل واحد را به اهداف کمی تبدیل نموده و بر عوامل موفقیت ناملموس نیز تأکید می­ کند که عمدتاًً شامل سه جزء سرمایه فکری، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است.

۴- شاخص سرمایه فکری : در جایی­که فعالیت­های نسل اول، اطلاعاتی را در خصوص اجزای مجرد سرمایه فکری به دست می­ دهند، این شاخص فعالیت­های نسل دوم را مطرح می­ نماید. (شاخص­ هایی که بر تصویر کلی از فرایند ایجاد ارزش در شرکت تمرکز می کند)(روس و همکاران، ۱۹۹۷). این روش در تلاش است تا شاخص­ های پراکنده را در مجموعه ­ای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغییرات در ارزش بازاری شرکت­ها همبستگی ایجاد نماید. این معیار جنبه­ های مختلفی را در برمی­گیرد. مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه می­ نماید، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز می‌باشد، توان احتساب عملکرد دوره ­های قبلی را داشته و نگرشی واحد، کلی و جامع از شرکت ارائه می­ نماید. این معیار گامی به پیش تلقی می­ شود چرا که به مدیران این اجازه را می­دهد تا تأثیراتی که یک استراتژی بخصوص در سرمایه فکری شرکت­شان دارد را درک نمایند و گزینه­ های متعدد را با هم مقایسه نمایند تا مشخص شود کدامیک از آن ها از حیث سرمایه فکری مرجح می‌باشند. شاخص سرمایه فکری همچنین موجب الگوبرداری منظم از فعالیت­های مبتنی بر آینده می­گردد. این اقدام موجب مقایسه­هایی در سطوح واحد تجاری و شرکت می­گردد.(روس و همکاران،۱۹۹۸)

۵- کارگزار تکنولوژی [۱۱۰]۱: این نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازه ­گیری سرمایه فکری به شمار می ­آید، چرا که شرکت­ها را قادر می­سازد تا ارزش پولی سرمایه فکری شان را محاسبه نمایند. بروکینگ سرمایه فکری را ترکیبی از ۴ جزء دارایی­ های بازار، دارایی­ های مبتنی بر انسان، دارایی­ های مالکیت معنوی و دارایی­ های زیربنایی می­داند. (بروکینگ، ۱۹۹۷) دارایی­ های بازار، مزایای بالقوه­ای که یک سازمان از دارایی­ های غیرملموس مرتبط با بازار کسب می­ کند را متعادل می کند. دارایی­ های مبتنی بر انسان به تخصص­ها و توانایی‌های تخصصی موجود، ظرفیت خلاقیت و حل مسأله، رهبری و مهارت­ های مدیریتی که در شکل کارکنان سازمان ارائه می­گردند مرتبط می‌باشند. دارایی­ های مالکیت معنوی به مکانیزم­ های قانونی لازم جهت حفظ شرکت و دارایی­ های زیربنایی آن نظیر دانش فنی، حقوق تکثیر، حقوق طراحی و نشانه­ های تجاری و خدماتی مربوط ‌می‌باشد. در نهایت دارایی­ های زیر بنایی شامل آن دسته از تکنولوژی­ها، متدولوژی ها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر می­سازد تا به وظایف خود عمل کند و در برگیرنده فرهنگ شرکت، روش­های ارزیابی ریسک، روش­های مدیریت نیروهای فروش، ساختار مالی، پایگاه ­های اطلاعاتی بازار و یا مشتریان و سیستم­های ارتباطی ‌می‌باشد.

۶- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا: این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است. این مرورگر توسط شرکت اسکاندیا که یک مؤسسه‌ خدمات مالی در سوئد ‌می‌باشد، طراحی شده و بخوبی توانسته است در اندازه ­گیری دانش پیشگام شود. این روش با اغلب ابزارها و روش­های اندازه ­گیری سرمایه فکری متناسب بوده و ابزار خاصی را در این رابطه طراحی نموده است و ابزاری است برای ارزیابی دارایی­ های نرم­افزاری سازمان و دارایی­ های نامشهود. این مرورگر سرمایه فکری را بر حسب ۱۶۴ شاخص، ۹۱ مورد فکری و ۷۳ مورد مالی اندازه ­گیری می­ کند. این روش علاوه بر زمینه سنتی مالی، به مشتریان، فرایند، منابع انسانی، توسعه و بازار آفرینی نیز توجه فراوانی می­ نماید. در این روش شاخص­ های مشتری محوری عبارتند از: تعداد حساب­های مشتریان، تعداد واسطه­ها و تعداد مشتریان از دست رفته. شاخص­ های فرایند محوری در آن عبارتند از: تعداد حساب­های مشتریان به ازای خالص تعداد کارکنان و هزینه­ های مدیریتی به خالص کارکنان و شاخص­ های انسان محوری در آن عبارتند از : میزان گردش پرسنل، نسبت مدیران، نسبت زنان مدیر و نسبت هزینه­ های آموزش به کارکنان. در نهایت شاخص­ های مبتنی بر توسعه و بازار آفرینی در آن عبارتند از : شاخص رضایت کارکنان، هزینه­ های بازاریابی به خالص مشتریان و سهم ساعت­های آموزش. این روش در دنیای امروز روشی آرمانی و مطلوب به شمار می ­آید. این روش علی­رغم کامل­تر بودن در زمینه تشریح بهتر عملکرد تجاری، قادر به کمی­سازی سرمایه فکری نمی ­باشد. (آی بید، ۹[۱۱۱]۱) در مرورگر اسکاندیا، شاخص­ های سرمایه فکری طراحی شده که به مدیران در ترسیم افق رشد سازمان کمک می­ کند. شرکت­های بزرگ متعددی مانند داوکمیکال [۱۱۲]۲ از این مرورگر برای تعیین ارزش سازمان خود استفاده ‌می‌کنند.

۷- مدل مدیریت سرمایه فکری: زمانی که از سنجش و اندازه ­گیری صحبت می­کنیم ابتدا ضروری است تا منابع غیرملموس و حیاتی شرکت (که نیازمند نظارت و مدیریت هستند) را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آن ها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات مفیدی درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کنیم. فرایند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی، شناسایی، اندازه ­گیری و مدیریت این منابع ‌می‌باشد.(ای بید، ۸[۱۱۳]۳)

۸- روش جویا[۱۱۴]: ادومالون عنوان کرد که سرمایه فکری، پس از محاسبه اجزای آن، محاسبه خواهد شد. آن ها معتقدند که سرمایه فکری شامل اجزای زیر است : (ادوینسون و مالون[۱۱۵]، ۱۹۹۷)

مقاله-پروژه و پایان نامه – – همان مأخذ ، ص ۱۴۱ ، رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۲۱ شعبه ششم دیوان – پایان نامه های کارشناسی ارشد

  1. – همان مأخذ ، ص ۲۰۴

  1. – آزمایش علی ، جزوه درس

  1. – ماده ۱۰۹ ، مجازات شروع به سرقت تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق است .

  1. – ماده ۱۰۸ ، هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ۷۴ ضریه محکوم می شود .

  1. – ماده ۲۰۳ ، سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده باشد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا ۵ سال خواهد بود .

  1. – رسولیان ، ص ۱۲۶

  1. – عوده ، عبدالقادری ،۱۴۰۵ ، التشریع الجنایی الاسلامیه ، ج ۲ ، چاپ ششم ، بیروت ه . ق ، مؤسسه‌ الرساله ، ص ۵۱۸

  1. – دادنامه شماره ۵۳۰/۲۰ مورخ ۲۶/۷/۷۱ شعبه بیست دیوان عالی کشور ، به نقل از کتاب سرقت ، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوان عالی کشور ، یدالهه ، بازگیر ، چاپ اول ، نشر حقوق ‌دانان ، تهران ، ۱۳۷۶

  1. – عبده بروجردی ، محمد ، منبع پیشین ، ص ۸۴ ، احکام شماره ۱۱۹ مورخ ۲۵/۷/۱۳۲۲ و ۱۰۲۳ مورخ ۲/۸/۱۳۲۵ شعبه دوم دیوان عالی کشور

  1. جندی عبدالملک ، الموسوعه الجنائیه ، ج ۴ ، بی تا ، بی جا ، ص ۳۰۴

  1. – رسولیان ، حرمت الله ، ص ۱۳۶

  1. – همان مأخذ ، ص ۱۳۶

  1. – ولیدی ، محمد صالح ، ص ۲۰۰

  1. – رسولیان ، حرمت الله ، ص ۱۳۹

  1. – عبده بروجردی ، محمد ، ص ۸۴ ، رأی‌ شماره ۱۸/۱۷۱۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۲۹ شعبه دوم دبوان عالی کشور

  1. – همان مأخذ ، ص ۸۴ ، رأی‌ شماره ۱۷۴۴ مورخ ۱۸/۷/۱۳۲۹ شعبه دوم دیوان

  1. – امین پور ، محمد تقی ، ص ۱۵۲ ، رأی‌ شماره ۱۱۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۲۹ شعبه دوم دیوان

  1. – همان مأخذ ، ص ۱۴۱ ، رأی‌ شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۳/۸/۲۶ و ۶۶۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۳۰ شعبه دوم دیوان

  1. – امین پور ، محمد ، ص ۱۴۲ ، رأی‌ شماره ۴۱۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۱ شعبه پنجم دیوان

  1. – همان مأخذ ، ص ۱۴۱ ، رأی‌ شماره ۱۴۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۲۱ شعبه ششم دیوان

  1. – رسولیان ، حرمت الله ، ص ۱۴۸

  1. – میر محمد صادقی ، حسین ، ص ۸۷

  1. – قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲

  1. – شهری ، غلامرضا ، ستوده مهرمی ( سروش ) ، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در مسایل کیفری ، ج اول ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۷۵

  1. – مجر به قانون مجازات اسلامی ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیع قوانین و مقررات ریاست جمهوری ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۸۱ ، ص ۲۹۷

  1. – رأی‌ شماره ۱۳۹۵/۱ مورخ ۱۴/۳/۸۰ مضبوط پرونده کلاسه ۴۱۹/۱/۸۰ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان

  1. – مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۵ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور ، چ اول ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۶۳

  1. – رسولیان ، حرمت الله ، ص ۱۴۲

  1. – عوده ، عبدالقادر ، ص ۲۳۵

  1. – الکبیسی ، احمد ، احکام السرقه فی الشریعه الاسلامیه و القانون ، چاپ اول ، ۱۹۷۱ میلادی ، ص ۱۲۶

  1. – رسولیان ، حرمت الله ، ص ۱۵۶

  1. – همان مأخذ ، همان صفحه

  1. – بازگیر ، یدالله ، ص ۲۵

  1. – بازگر ، یدالله ، صص ۲۸-۲۷-۲۶

  1. – بازگیر ، یدالله ، صص ۲۸ و ۲۹

دانلود فایل های دانشگاهی | ۲-۱۲ تهدیدها و آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی – 7

باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی ‌در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آن ها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.

۲-۹ اهداف WTO

در مقدمه موافقت­نامه تأسيس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی تأیید شده‌اند. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

  • ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

 • تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت جهانی.

۲-۱۰ وظایف WTO

۱٫ مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

۲٫ فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

۳٫ اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

۴٫ فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

۵٫ همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رأی‌ است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

۲-۱۱ عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق ‌به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، ‌به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌ انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تأکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد. کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و ‌بر اساس توافق تعیین می‌شود.

اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:

۱٫ آزادسازی تجارت خارجی

۱٫ آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی

۲٫ لغو محدودیت بر واردات خدمات

۳٫ حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی

۴٫ آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی

۲٫ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم

۳٫ آزادسازی نرخ بهره

۴٫ آزادسازی نرخ ارز

۵٫ لغو انحصاری دولتی و خصوصی

۶٫ جریان آزاد اطلاعات

۷٫ تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار

۸٫ جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی

۹٫ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد

۲-۱۲ تهدیدها و ‌آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی

اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آن ها ضروری است:

تهدیدها

۱٫ افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.

۲٫ وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد.

۳٫ امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات.

۴٫ امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و…

۵٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و…

۶٫ ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی.

۷٫ نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت.

۸٫ وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات).

۹٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری.

۱۰٫ بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

۱۱٫ ملزم بودن ایران به قطع رایانه ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است.

۱۲٫ ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی.

۱۳٫ کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات.

۱۴٫ تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است).

۱۵٫ احتمال ورشکستگی کارخانه‌ها عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین.

  • ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی

  • پایین بودن بهره‌وری

  • اتلاف منابع و عوامل تولید

  • کمبود درآمد کشاورزان

  • محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی